Seaspol
E-shop

DOVOLENÁ


od 22. 12. do 31. 12. 2021Aktuality

 • Výpadek telefonních linek

   Omlouváme se, fixní telefonní linky na naší plzeňské provozovně jsou ve výpadku. Kontaktujete, nás, prosím elektronicky na seaspol@seaspol.cz.

  29.05.2019
 • Kamenný obchod

  Tak jako každé léto měníme provozní dobu kamenného obchodu v Plzni, přes prázdniny bude otevřeno PO-PÁ 07:00-11:30 a 12:00-15:00....

  celý článek

  01.07.2019
 • OBCHOD - dovolená

   Dne 7.8.2018 bude prodejna v Lindauerově ulici uzavřena z důvodu dovolené. Pokud budete mít zakázky k vyzvednutí, budou připraveny...

  celý článek

  25.04.2018
 • Kamenný obchod / provozní doba

  POZOR! Tak jako každé léto měníme provozní dobu kamenného obchodu v Plzni, přes prázdniny bude otevřeno PO-PÁ 07:00-11:30 a 12:00-15:00....

  celý článek

  26.06.2018
všechny aktuality

Činnosti

požární ochrana
bezpečnost práce
koordinátor BOZP
hasicí přístroje a hydranty
• revize, opravy, prodej
požární ucpávky
• montáž, kontrola, opravy
OHSAS
• zavádění systému řízení bezp. práce
školení a vzdělávání


DOVOLENÁ


od 22. 12. do 31. 12. 2021Kamenný obchod

Po08:30-11:3012:00-15:00
Út07:00-11:3012:00-15:00
St07:00-11:3012:00-15:00
Čt07:00-11:3012:00-15:00
07:00-11:3012:00-15:00


Obchodní podmínky

Obchodní podmínky
Ochrana osobních údajů
Reklamace
Odstoupení od smlouvy


Partneři

midas školení
ekovia


Ocenění

Technické služby

Pro investory a provozovatele objektů nabízíme montáž a kontroly provozuschopnosti (revize) vybraných požárně bezpečnostních zařízení.
O montáži nebo kontrole musí být vyhotoven doklad s náležitostmi dle vyhl. č. 246/2001 Sb., což je v našem případě samozřejmostí! :-)

PROSTUPY

Každá požárně dělící konstrukce, má-li plnit svoji funkci, musí být v místě prostupu instalací z jednoho požárního úseku do druhého správně ošetřena. Jedná se o prostupy kabeláží, trubek (kovových i plastových) ale i utěsnění stavebních spár (teď ale nemluvíme o prostupech technologických celků, tzn. dopravníků, vzduchotechniky, dveřích, oknech a světlících).
Prostupy kabelových lávek, jednotlivých kabelů a trubek (jedno s jakým médiem) se utěsňují podle toho jak velký je otvor a co vlastně zdí prochází, zda je materiál prostupující technologie hořlavý či nikoliv a v neposlední řadě z čeho je požární zeď zhotovená, případně jaký je rozměr spár.
K utěsnění se používají atestované výrobky renomovaných firem s garantovanou požární odolností. Tato odolnost je garantována, pokud instalaci ucpávek provedl zaškolený pracovník s certifikátem, vystaveným výrobcem ucpávky. To znamená, že je zde předpoklad správné instalace a dodržení technologických postupů.
Kontrola provozuschopnosti se provádí min. 1x ročně.

POŽÁRNÍ UZÁVĚRY

Požárně dělící konstrukce mohou být dále osazeny požárními uzávěry (dveře, vrata, dvířka na instalačních šachtách, atd ...) s osazeným funkčním vybavením (samozavírače, kování, koncové spínače).
Kontrola provozuschopnosti se provádí min. 1x ročně.

POŽÁRNÍ KLAPKY

Vzduchotechnická potrubí jsou v místě prostupu požárně dělící konstrukcí osazeny požárními klapkami, jejichž hlavní funkcí je zamezení šíření požáru tímto potrubím.
Klapky mohou být mechanické nebo se servo pohonem, zajišťujícím jejich uzavření např. na základě signálu od elektrické požární signalizace.
Kontrola provozuschopnosti se provádí min. 1x ročně.

ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE

Elektrická požární signalizace je dnes zpravidla řídícím prvkem všech navazujících požárně bezpečnostních zařízení v objektu. Jejím hlavním úkolem však stále zůstává včasná identifikace mimořádné události ve střeženém prostoru (požár, porucha). Proto je nutné jí věnovat pozornost nejen při přípravě, ale zejména při provozu.
Systém je zpravidla řízen jednou hlavní ústřednou, která zobrazuje příchozí hlášení a celý systém ovládá. Objekt je pak osazen jednotlivými čidly (dnes již standardně plně adresovatelnými, takže uživatel okamžitě ví, který prostor je ohrožen), která dle požadavku projektu reagují buď na zvýšenou teplotu ve střeženém prostoru nebo na dané procento jeho "zakouření".
Systém může být doplněn dalšími zobrazovacími prvky (podružné ústředny, OPPO) nebo nadstavbou zajišťující přenos na pult centrální ochrany místě příslušného HZS.
Kontrola provozuschopnosti se provádí min. 1x ročně, funkční zkouška 1x 1/2 roku.